088 – 374 79 99

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT EN COOKIEBELEID

Alfabet Holding B.V. hecht grote waarde aan uw privacy. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stellen. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Contactgegevens
Alfabet Holding B.V.
Energiestraat 5b
1411 AN NAARDEN
T. 088 – 374 79 90
KvK 67743897
info@lexleads.nl

Algemene bepalingen

1. www.arbeidsrechtadviesbalie.nl is een website van Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. is honderd procent een dochteronderneming van Alfabet Holding B.V. (hierna te noemen: “Alfabet”). Dit privacy statement van Alfabet is van toepassing op de eerder genoemde website.
2. Alfabet hecht grote waarde aan de privacy van Cliënten, Opdrachtgevers en Bezoekers van de Website (hierna te noemen: “Gebruikers”). Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en beveiligd.
3. Dit privacy statement is van kracht sinds 1 januari 2017. Een bezoek aan de website na deze datum wordt beschouwd als een stilzwijgende akkoordverklaring met de inhoud van de voorwaarden zoals vermeld in dit privacy statement.
4. De volgende definities zijn van toepassing op dit privacy statement:
Cliënt(en): rechtzoekende(n)
Opdrachtgever: advocatenkantoren, advocaten, juristen

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met onze juridische partners en teneinde u inhoudelijk juridisch advies te kunnen verstrekken, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingdoeleinden.

Persoonlijke informatie

1. Als u gebruik maakt van de diensten van Alfabet wordt aan u gevraagd om persoonlijke informatie af te staan.
2. De persoonsgegevens van Cliënten die Alfabet vastlegt, zijn: naam, voornamen, voorletters, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast worden gegevens aangaande het inkomen van cliënt en het eventuele strafrechtelijke verleden vastgelegd.
3. De persoonsgegevens en persoonlijke informatie van Opdrachtgevers die Alfabet vastlegt, zijn: naam, voornamen, voorletters, adres, postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, specialisatie, sociaal netwerk, reviews, vermelding in media, opleiding en gepubliceerde artikelen.
4. Via de Website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Google Analytics-dienst. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
5. Alfabet gaat vertrouwelijk om met alle informatie die hij ontvangt en verstrekt slechts persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan, indien:
– de betreffende Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
– een wettelijk voorschrift dat vereist;
– dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Alfabet en de Opdrachtgever;
– dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
– dat noodzakelijk is voor het doen van een accountantscontrole.
Uitzondering op het voorgaande zijn cookies als onderdeel van Google Analytics.

Verwerking van persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens van Cliënten die Alfabet verwerkt, worden door Alfabet gebruikt om:
– U per e-mail, per telefoon of WhatsApp op de hoogte te stellen van uw juridische vraag of zaak;
– U van inhoudelijk juridisch advies te kunnen voorzien;
– Uw zaak initieel voor te leggen aan door Alfabet geselecteerde Opdrachtgevers;
– Uw gegevens door te geven aan de Opdrachtgever;
– U na afloop van uw ontmoeting met een Opdrachtgever een elektronische vragenlijst sturen ter evaluatie van uw ontmoeting met de door u geselecteerde Opdrachtgever, welke informatie Alfabet gebruikt om zijn dienstverlening aan u en andere klanten van Alfabet te verbeteren; en
– Indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven u op de hoogte te houden van ontwikkelingen of diensten en producten van aan Alfabet gelieerde bedrijven door middel van de nieuwsbrief van Alfabet.
2. De persoonsgegevens van Opdrachtgevers die Alfabet verwerkt, worden door Alfabet gebruikt om:
– Een zo rijk mogelijk profiel van Opdrachtgevers op te bouwen;
– U te informeren over diensten aangeboden door Alfabet en aan hem gelieerde partijen; en
– U uitnodigingen te sturen voor relevante enquêtes gerelateerd aan diensten van Alfabet.
3. Ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website, houdt Alfabet algemene bezoekersgegevens bij. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden om de service aan de Cliënten en de Opdrachtgevers te optimaliseren. Indien u niet wilt dat uw gegevens hiervoor worden aangewend, dan kunt u dit per e-mail kenbaar maken aan: info@lexleads.nl.

Nieuwsbrief
Met enige regelmaat verzenden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van de advocatuur, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen hiervoor aangewend indien u uw expliciete toestemming op de website heeft gegeven dan wel uw toestemming uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt in het telefoongesprek met een van de medewerkers van Alfabet. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Google Analytics en websitestatistieken
Alfabet maakt gebruik van Google Analytics en andere websitestatistieken om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en wat het effect is van AdWords-advertenties en mogelijke andersoortige online marketingkanalen.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie (http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/), alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics (https://www.google.nl/intl/nl/analytics/privacyoverview.html). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Alfabet te kunnen verstrekken en om zijn adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Alfabet heeft hier geen invloed op.

Verstrekken gegevens derden
Alfabet verkoopt, verhuurt, of leaset in geen enkel geval zijn klantlijsten en gegevens niet aan derden. Gegevens en informatie kunnen enkel aan andere bedrijven die namens Alfabet werken worden verstrekt om bij te dragen aan het leveren van de diensten van Alfabet.

Cookies
Alfabet verzamelt en bewaart bepaalde informatie van Gebruikers over het gebruik van de website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en tevens wordt middels deze gegevens de werking van de website geoptimaliseerd. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Er wordt gestreefd naar het optimaal anonimiseren van uw gegevens. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In de cookies van Alfabet wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren.
In het kader van de eerdergenoemde dienst Google Analytics worden cookies geplaatst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Alfabet hebben hier geen invloed op.

Cookies social media
Cookies van sociale netwerken worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van de service van het betreffende sociale netwerk en tevens ingelogd bent voor deze service.
• Google+
Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Google+ en ingelogd bent voor deze service. Door middel van deze cookies is het mogelijk om berichten te +1-en. Leest u de privacyverklaring Google+ (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat Google met uw persoonsgegevens doet die Google met deze code verwerkt.
• Facebook
Deze cookies worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Facebook en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te like-en. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat Facebook met uw persoonsgegevens doen die Facebook met deze code verwerkt.
• Twitter
Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Twitter en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te (re)tweeten. Leest u de privacyverklaring Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
• YouTube
Deze cookies worden gebruikt om de kwaliteit van de Youtube video af te stemmen op de snelheid van uw internetverbinding en voor het bijhouden van het aantal bekeken video’s. Deze cookies slaan geen informatie op waarmee personen/computers kunnen worden geïdentificeerd. Leest u de privacyverklaring YouTube (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat YouTube met uw persoonsgegevens doen die YouTube met deze code verwerkt.
• LinkedIn
Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van LinkedIn en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te delen via uw LinkedIn netwerk. Leest u de privacyverklaring LinkedIn (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat LinkedIn met uw persoonsgegevens doen die LinkedIn met deze code verwerkt.

Systeembeveiliging
1. Alfabet draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Voorbeelden van de maatregelen zijn:
– in de elektronische omgeving is toegang tot systemen beveiligd door firewall, wachtwoord en versleuteling;
– dossiers zijn alleen maar in digitale vorm aanwezig zodoende de inbreuk op gegevens te minimaliseren; en
– alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot de dossiers.
2. In alle gevallen hebben onbevoegden geen toegang tot de persoonsgegevens van Cliënten en Opdrachtgevers. Alleen bevoegde medewerkers en personen die daadwerkelijk belast zijn met het verwerken, bewaren, toezicht houden, archiveren en verwijderen van de persoonsgegevens, hebben toegang tot deze informatie.
3. Alfabet heeft met leveranciers en derden die zorg dragen voor de eerdergenoemde maatregelen bewerkersovereenkomsten.

Uw rechten als verstrekker van persoonsgegevens
1. De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan de verstrekker van persoonsgegevens een aantal rechten toe, waaronder begrepen het recht:
– op inzage van persoonsgegevens;
– tot wijziging, verbetering, verwijdering en/of afschermen van de persoonsgegevens. De verstrekker van persoonsgegevens kan deze rechten uitoefenen indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake dienen; en
– op verzet. In bepaalde gevallen kan de betrokkene zich verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens indien er zich bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen.
2. Indien u gebruik wilt maken van een recht als omschreven in lid 1 van dit artikel dan kunt u dat kenbaar maken aan: info@lexleads.nl.

Bewaartermijnen
1. Indien u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of zolang wettelijk is toegestaan. Na 100 dagen worden automatisch uw persoonsgegevens gescheiden van de juridische inhoud, opdat de inhoud niet meer tot de persoon herleidbaar is.
2. Alfabet draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens die inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende Cliënt of Opdrachtgever niet langer dan noodzakelijk worden bewaard voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet of andere wetten is vereist.

Links
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Alfabet kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die websites met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen aangaande dit privacy statement van Alfabet, dan kunt u deze richten aan: info@lexleads.nl.

Aanpassen privacy statement
Alfabet behoudt zich het recht voor dit pricvacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid van Alfabet.

Open chat
Direct hulp nodig?